UITVAARTCENTRUM MATTHIJS

ZORG VOOR UITVAART   |   FUNERARIUM – AULA – MAALTIJDEN

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Uitvaartcentrum Matthijs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Uitvaartcentrum Matthijs, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Uitvaartcentrum Matthijs verstrekt. Uitvaartcentrum Matthijs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM UITVAARTCENTRUM MATTHIJS GEGEVENS NODIG HEEFT

Uitvaartcentrum Matthijs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden.

Daarnaast kan Uitvaartcentrum Matthijs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG UITVAARTCENTRUM MATTHIJS GEGEVENS BEWAART

Uitvaartcentrum Matthijs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Uitvaartcentrum Matthijs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaandelijke actieve goedkeuring.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Uitvaartcentrum Matthijs worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Uitvaartcentrum Matthijs gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website is gehost bij one.com. Uitvaartcentrum Matthijs heeft Google geen toestemming gegeven om via Uitvaartcentrum Matthijs verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitvaartcentrummatthijs.be samen met een kopie van uw identiteitskaart. Uitvaartcentrum Matthijs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Uitvaartcentrum Matthijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Gegevens die via de website van Uitvaartcentrum Matthijs worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Uitvaartcentrum Matthijs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Uitvaartcentrum Matthijs op via info@uitvaartcentrummatthijs.be.

GEGEVENS VAN OVERLEDENEN

GDPR is niet rechtstreeks van toepassing op persoonsgegevens van overledenen

VERWERKING GEGEVENS

Uitvaartrcentrum Matthijs verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van rouwberichtgeving voor de uitvoering van de opdracht, nl. (her)publicantie in de gekozen media.
Onder het woord ‘Media’ worden ook de rouwbrieven, rouwprentjes, pastoor, voorganger, burgerlijke stand … en andere kanalen begrepen.

Uitvaartcentrum Matthijs treedt voor de publicatie van rouwberichten op als verwerker en zal de aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van die opdracht gebruiken.

Personen die toch ongewenst in een online rouwbericht vermeld staan, kunnen steeds verwijderd worden op eenvoudig verzoek via mail: info@uitvaartcentrummatthijs.be

De gegevens, waartoe Uitvaartcentrum Matthijs toegang zou kunnen hebben tijdens de uitvoering van de overeenkomst worden nooit meegedeeld of overgedragen aan derden, behalve indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.

Uitvaartcentrum Matthijs is als volgt te bereiken:

Molenstraat 164
9970 Kaprijke